چاپ دیجیتال کتاب

 چاپ دیجیتال چاپ دیجیتال: این روش برای چاپ کتاب در تیراژ کم استفاده می‌شود حتی کیفیت چاپ از افست هم بیشتر است و در آن نیازی به فیلم و زینک (لیتوگرافی) نیست. چنانچه قصد چاپ زیر ۲۰۰ جلد را دارید چاپ دیجیتال روش مناسب است. توصیه میکنم اگر هدفتان رزمه است از چاپ دیجیتال  استفاده […]